logo

Slider

Disclaimer

Met het bezoeken van de website www.van-loon.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  • Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien.
  • Van Loon Assurantiën en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de www.van-loon.nl. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen www.van-loon.nl. Van Loon Assurantiën is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
  • Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Van Loon Assurantiën en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.
  • Van Loon Assurantiën heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
  • Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Dordrecht onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van de website www.van-loon.nl, althans van de website(s) Van Loon Assurantiën voortvloeiende geschillen met Van Loon Assurantiën.
  • Van Loon Assurantiën heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Van Loon Assurantiën zijn aanvaard.
  • Foto's in het design van deze site komen van stock.xchng en zijn o.a. gemaakt door: Jochem Rebergen, Erik Araujo en Marcus Österberg.