logo

Slider

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Van Loon Assurantiën is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In deze wet is onder meer geregeld dat wij onze klanten met een dienstenwijzer moeten informeren over onze financiële dienstverlening. Via de onderstaande link kunt u onze dienstenwijzer (een pdf-brochure) downloaden. Om dit document te kunnen lezen op uw computer, dient u te beschikken over Acrobat Reader. Dit programma kunt u gratis downloaden vanaf de website van Adobe. De dienstenwijzer bevat een samenvatting van wie we zijn en wat we doen. Verder vindt u er een compleet overzicht van onze dienstverlening, contactgegevens, informatie over hoe te handelen bij klachten en tariefinformatie.

Beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit heeft onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële product(en) die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Meer weten?

Natuurlijk is het mogelijk dat u nog vragen heeft na het lezen van de informatie. In dat geval kunt u contact met ons opnemen en we zullen uw vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.