logo

Slider

Gezinsongevallen

Een ongeval brengt veel emoties met zich mee. En daarbij vaak ook tegenvallende, forse financiële gevolgen. U dekt deze risico’s af met de gezinsongevallenverzekering die geldt voor alle leden van uw gezin.


Wat / wie is verzekerd? Inhoud
Uzelf, uw partner en kinderen Met een Gezinsongevallenverzekering verzekert u uw gezin tegen de vaak tegenvallende, forse financiële gevolgen van een ongeluk waarbij sprake is van overlijden dan wel blijvende invaliditeit.
Dekkingsgebied Over de gehele wereld.
Kosten van repatriëring
Na een dodelijk ongeval in het buitenland zijn de kosten van repatriëring gedekt tot maximaal € 1.250,-.
Dubbele uitkering voor meeverzekerde kinderen Er geldt een dubbele uitkering voor de meeverzekerde kinderen indien beide ouders gelijktijdig komen te overlijden.
Premievrijstelling bij blijvende invaliditeit
Bij overlijden of blijvende invaliditeit geldt er een premievrijstelling gedurende 5 jaar voor alle verzekeringen die onderdeel uitmaken van de rubriek Woon.
Hoogte van de uitkering bij blijvende invaliditeit
Deze kan oplopen tot maximaal 350% van het verzekerd bedrag en is afhankelijk van de mate van invaliditeit.