Amplitie voor werkplezier

Iedere ondernemer wil graag goede, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt is er volop aandacht voor ‘menselijk kapitaal’. Amplitie, oftewel verbetering of versterking, draagt bij aan het geluk en werkplezier van mensen. Voor werkgevers liggen hier volop kansen.

Positieve strategie voor duurzame inzetbaarheid

Kijkend naar het begrip ‘verzuim’ zijn drie fasen te onderscheiden, vertelt Jurgen van der Poll, risico-adviseur duurzame inzetbaarheid bij Amplio Verzuimexperts. “De meest bekende is de curatiefase, de fase van behandeling en herstel tijdens en na ziekte. Als werkgever heeft u diverse re-integratieverplichtingen en ook de arbodienst en bedrijfsarts spelen in deze fase een rol. Daarvoor zit de preventiefase: het voorkomen van ziekte en uitval. In die fase zit bijvoorbeeld de RI&E, de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Voor werkgevers verplicht, maar het wordt nog wel eens vergeten. Amplitie is de fase daarvoor. In deze fase is het doel dat medewerkers fluitend naar hun werk gaan en na een werkdag ook weer fluitend huiswaarts keren.”

Vier pijlers

Amplitie kent vier pijlers, geeft Jurgen aan: talentmanagement, bevlogenheid, gezondheid en inrichting van de werkomgeving en -plek. “Op de gezondheid van uw mensen heeft u als ondernemer natuurlijk niet alle invloed. En bevlogenheid heeft te maken met intrinsieke motivatie, of beter: leidt daartoe. Dat is iets wat in de persoon zit, maar wat u als werkgever wel kunt stimuleren.”

Samenspraak

“Bij talentmanagement is uiteraard een belangrijke taak weggelegd voor de werkgever”, vervolgt Jurgen. “Een medewerker kan niet alles en hoeft ook niet alles te kunnen. Is iemand bijvoorbeeld een uitstekende verkoper maar minder goed in administratie, dan kunt u diegene daarin faciliteren en koppelen aan iemand die daar juist heel goed in is. En de inrichting van de werkplek en omgeving is natuurlijk bij uitstek iets wat u als werkgever in beheer hebt, uiteraard in samen spraak met uw medewerkers.”

Positieve benadering

Amplitie gaat om een positieve benadering, benadrukt Jurgen. “En om fysiek en psychisch welzijn. Bied medewerkers kans om te groeien en stel bijvoorbeeld een individueel talentontwikkelingsplan met ze op. Integreer amplitie in het beleid en besteed er continu aandacht aan. Dat vergt uiteraard wel discipline.” Amplitie begint wanneer u het goed wilt doen al tijdens de sollicitatieprocedure, stelt Jurgen. “De bekende juiste persoon op de al even bekende juiste plaats. Past iemand bij het bedrijf, in het team en binnen de cultuur?”

Verzekeraars

Ook verzekeraars en arbodiensten zijn enthousiast over de opkomst van amplitie, constateert Jurgen. “Begrijpelijk, want ook hen is er alles aan gelegen om verzuim te voorkomen. Als mensen duurzaam inzetbaar zijn, scheelt dat uitval en dus uitkeringskosten. Dat bereikt u als werkgever door er alles aan te doen om ze lekker in hun vel te laten zitten.”

Nadruk op gezondheid

Amplitie komt van het Latijnse ‘Amplio’, wat verbeteren of versterken betekent. Ook het Engelse ‘Amplify’ komt daarvandaan. De term vindt zijn oorsprong in de organisatiepsychologie en is de laatste jaren sterk in opkomst in de HR-wereld. Amplitie legt de nadruk op het bevorderen van de gezondheid van medewerkers in plaats van op preventie en herstel. “Ik noem dat een stap naar voren om het werkplezier te vergroten”, zegt risico-adviseur Jurgen van der Poll.