Loondoorbetaling en loonwaarde bij ziekte; hoe zit dat?

Wanneer een werknemer door arbeidsongeschiktheid of ziekte zijn of haar werk niet meer (volledig) kan uitvoeren, moet je als werkgever samen werken aan re-integratie. Dit gaat gepaard met een aantal verplichtingen zoals loondoorbetaling en het toekennen van loonwaarde. Maar wat is loonwaarde precies en wat is het verschil met loondoorbetaling? Wij leggen het uit!

Loondoorbetaling en re-integratieverplichting

Als werkgever ben je verplicht om de eerste twee jaar het loon van een zieke werknemer door te betalen. Ook ben je tijdens de loondoorbetalingperiode verantwoordelijk voor de re-integratie, samen met de werknemer kijk je welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Loonwaarde

Het moment dat een werknemer een start kan maken met re-integreren is natuurlijk voor alle partijen enorm fijn, maar dit houdt meestal in dat een werknemer de werkzaamheden nog niet volledig kan uitvoeren. Als werkgever krijg je dan te maken met een gedeeltelijk herstel van je werknemer. Voor de loondoorbetaling is dit niet van belang, maar wel voor het vaststellen van een reële loonwaarde. Het werk dat een werknemer tijdens de re-integratie verricht heeft namelijk een bepaalde waarde, ook als dit aangepast werk is of het eigen werk nog niet volledig of minder snel gedaan wordt. De loonwaarde is de waarde van het werk dat een werknemer uitvoert ten opzichte van zijn normfunctie.

Waarom is loonwaarde belangrijk?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de loonwaarde. Ook is het voor je verzuimadministratie belangrijk om je ziekteverzuimpercentage bij te stellen en een gedeeltelijke herstelmelding door te geven. De verzuimverzekeraar wil namelijk weten voor hoeveel procent de werknemer ziek is, dit is een belangrijk gegeven voor de uitkering van een verzuimverzekering. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is het ziekteverzuimpercentage niet alleen het verlies uitgedrukt in uren, maar ook een verrekening van de inzetbaarheid van de werknemer ten opzichte van de normfunctie (de loonwaarde).

Hoe stel je loonwaarde vast?

Voor de berekening van de loonwaarde bepaal je wat de actuele inzetbaarheid van de werknemer is ten opzichte van de normfunctie. De hoogte van de loonwaarde wordt hierdoor onder andere gebaseerd op het aantal uur dat een werknemer kan werken, de taken die een werknemer kan uitvoeren en de productiviteit van de werknemer.

Een werknemer kan bijvoorbeeld twee uur per dag werken, maar doet er twee keer zo lang over om de gebruikelijke kwaliteit te leveren. De loonwaarde en herstelmelding bereken je dan als volgt:

  1. Uren                        : werknemer is 2 van de 8 uur per dag inzetbaar  =    25%
  2. Loonwaarde            : werknemer heeft 2x zoveel tijd nodig                  =    50%
  3. Herstelmelding        : uren x loonwaarde (25% x 50 %)                        = 12,5%

Ook kan deze berekening worden gemaakt als een werknemer ander werk uitvoert, waarbij een lager salaris zou worden betaald. De loonwaarde is een berekening die gemaakt wordt door de werkgever in overleg met de werknemer. Het is dus belangrijk om de loonwaarde samen te bepalen.

Meer informatie

Naast dat je als werkgever verplicht bent om de loonwaarde te bepalen, is het voor de verzekeraar ook van belang voor de uitkering van de verzuimverzekering. Het juist verwerken van een ziek- en herstelmelding is dus belangrijk en kan behoorlijk complex zijn. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan gerust contact op met de adviseurs van Claim Expert via www.claimexpertvlh.nl, zij helpen je graag verder!